Články

Bratislava škaredie

  |  25.január 2008

V Bratislave pokračuje stavebný boom. V meste vyrastajú nové a nové budovy, ktoré sú pekné už prinajmenšom svojou novosťou. Dávajú mestu nový vzhľad a už dávno odstránili ošarpanosť starého mesto a šedivosť panelových sídlisk. Vytvorili však nový problém. V rôznych častiach mesta vyrastajú výškové budovy bez akéhokoľvek urbanistického poriadku. Pri pohľade z hradu alebo zo Slavína panoráma mesta pripomína štrbavé zuby. Výškovú stavbu má národná banka, kus ďalšej je Stavebná fakulta STU, ešte ďalej budova VÚB a vedľa nej nedávno vyrástla ďalšia výšková budova, iným smerom výšková obytná budova, atď. Jediný pohľad stačí, aby návštevník Bratislavy vedel, že mesto nemá pevnú správu. Aký to rozdiel proti niektorých onakvejším európskym metropolám. V Berlíne sa povoľujú iba stavby do 5 – 6 poschodí. Vďaka takejto výstavbe Berlín pôsobí na návštevníka neobyčajne elegantným dojmom. V Paríži sa koncentruje výšková výstavba iba na dvoch miestach – v štvrti La Defence a na Montparnasse. Vo Viedni v rozšírenom centre taktiež nevidíme výškové stavby. Návštevníka z Bratislavy chytá v týchto mestách smútok, že Bratislava už nikdy nebude takou elegantnou. Chaos vo výstavbe v Bratislave pokračuje ďalej. Stavebník výškovej stavby ponúkne mestskej časti miliónový finančný príspevok na akúsi jej činnosť, na ktorú niet peňazí a za odmenu dostane stavebné povolenie.

Riešenie je len jedno. Stavebné rozhodovanie, prinajmenšom o výškových stavbách, sa musí sústrediť u primátora mesta. Primátorovi podlieha hlavný architekt mesta a ten musí zodpovedať za nastolenie koncepcie pri výstavbe. Nezabúdajme, že mesto máme iba požičané od budúcich generácií. Malo by nás všetkých zaujímať v akom stave im ho odovzdáme.

ČLÁNKY
Anketa

Zaujala Vás táto osobná stránka ?