Články

Valdajský klub 2011 III.

  |  24.november 2011

Cestou z Kalugy sme sa zastavili v mestečku Obninsk asi 80 km pred Moskvou. Je to tzv. vedecké mestečko a skutočne sú v ňom rozosiate viaceré vedecké ústavy. Obyvateľmi mestečka sú vedeckí pracovníci a obsluhujúci personál a potrebné služby. My sme navštívili ústav medicínskej rádiológie. Používa na liečenie rakoviny rádioaktívne žiarenie v malých dávkach. Je to princíp, ktorý objavili pred niekoľkými desaťročiami v Spojených štátoch a po svete je rozosiatych niekoľko takých vedeckých a liečebných ústavov. V Rusku je práve Obninsk jediným ústavom, ktorý používa túto metódu na liečenie rakoviny. Tam, kde nepomáhajú štandardné metódy liečenia rakoviny, predovšetkým chemoterapia, na základe vyšetrenia vedeckých pracovníkov ústavu použijú ožarovanie rádioaktívnymi lúčmi. Množstvo a silu ožarovania vypočítajú pre každého pacienta. Ožarovanie trvá rádovo niekoľko minút, a to buď v jednej dávke alebo v niekoľko málo dávkach. Potom krátka rekonvalescencia v ústave a pacient ide domov, s tým, že je potom ešte pod dozorom lekárov. Ústav dosahuje veľmi dobré výsledky a na grafoch nám znázornili, koľkým percentám pacientov sa zásadne zlepšil zdravotný stav. Ukázali nám aj fotografie rakovinových nádorov pred liečením a po liečení. Návštevu v Obninsku som absolvoval s osobitnými pocitmi. Slovensko objednalo ešte za Dzurindovej vlády v Rusku prístroje na založenie takéhoto ústavu v Bratislave, ale medzitým sa vymenili vlády, pôvodný navrhovatelia projektu liečebného ústavu v Bratislave odišli a teraz niet toho na Slovensku, ktorý by chcel dokončiť projekt ústavu. Budovy ústavu v Bratislave – Karlovej vsi sú medzitým hotové v hrubých stavbách, prístrojové vybavenie je v Rusku zabalené v krabiciach a stojí už asi dva alebo tri roky a záručná lehota pomaly uplynie. Vynaložené peniaze boli asi vyhodené do vzduchu. Stačilo by ísť na krátku služobnú cestu do Obninska a pozrieť si tam fungovanie takého ústavu už v praxi. Nasledujúci deň sme sa stretli s predstaviteľmi nadácie Skolkovo. Je to ďalší náročný projekt podpory vedy v Rusku. Projekt v skutočnosti odštartoval prezident Medvedev asi pred tromi rokmi a zabezpečil mu politickú podporu, ako aj štartovné peniaze zo štátneho rozpočtu. Skolkovo má byť akýmsi Silicon Valley v Rusku. Spája politikov, podnikateľov a výskumníkov tak, aby nebol trvale závislý na politickej podpore. V Skolkove sa uskutočňujú projekty, kde základná veda už vyriešila nejaký problém a v Skolkove sa rieši jeho aplikácia. Ide o špičkové vedecké projekty, do Skolkova prichádzajú pracovať i vedeckí pracovníci zo zahraničia, a to aj preto, že je to finančne zaujímavé. Skolkovo je schopné pritiahnuť najmä ruských vedeckých pracovníkov, ktorí už pracujú v zahraničí, ale radi by sa vrátili domov, pravda za porovnateľných hmotných podmienok a podmienok svojej odbornej práce. V Skolkove sa riešia najmä projekty z odboru prírodných vied, ale spomínali predstavitelia nadácie Skolkovo, že tam riešili aj ekonomické problémy týkajúce sa managementu mesta, čiže problém z odboru spoločenských vied. Skolkovo chce byť konkurenčne schopné v globálnych rozmeroch a v globálnych rozmeroch ponúka výsledky svojich aplikovaných výskumov. Kedysi chodili aj naši výskumníci do strediska jadrových výskumov Dubno pri Moskve. Dúfajme, že čím skôr budú chodiť aj do Skolkova.

ČLÁNKY
Anketa

Zaujala Vás táto osobná stránka ?