Články

Valdajský klub V. Stretnutie s Vladimírom Putinom

  |  24.november 2011

Valdajský klub tradične vyvrcholil stretnutím s Vladimírom Putinom. V piatok 11. Novembra nás všetkých pozval na večeru do reštaurácie Cheval blanc (Biely kôň) v jazdeckom klube asi 20km od Moskvy. Majiteľ klubu nás predtým previedol cez hlavné zariadenia klubu. Zo zariadení bolo vidieť, že je to klub moskovskej smotánky. Šesť koní má v ňom aj ruský prezident Dmitrij Medvedev. Jedného z nich daroval Medvedevovi azerbajdžansky prezident. Nuž, dá sa iba povedať – pekný kôň. V krytej jazdiarni asi 150x80m jazdilo okolo 5-8 jazdcov, prevažne ženy. Majiteľ klubu nám povedal, že Vladimír Putin má dvoch koňov v inom klube. Stretnutie s Vladimírom Putinom trvalo od 21:30 hod. večer do 00:30 hod. po polnoci. Bolo nás na stretnutí asi 50 členov Valdajského klubu, a kto sa veľmi hlásil, mal možnosť položiť otázku. Počas besedy sa prešli všetky témy svetovej politiky. Na Valdajskom klube a najmä na stretnutiach s Vladimírom Putinom sa hovorí o kontinentálnych a globálnych otázkach. Ja som položil otázku týkajúcu sa Kosova a to bola téma na najnižšom stupni geopolitického rebríčka piatkového večera. Formálna otázka typu „ako hodnotí slovensko-ruské vzťahy“ by ma v očiach účastníkov klubu zhodila. Nedá sa zopakovať všetky vyjadrenia Vladimíra Putina na nadhodené témy. Vytrhnuté z kontextu na základe stručných poznámok by ani nepodávali verný obraz. Uvediem aspoň niektoré okruhy problémov, o ktorých sa hovorilo. Prekvapivo málo, vlastne vôbec sa nehovorilo o jeho kandidatúre na prezidenta Ruskej federácie. Každý to bral ako hotovú vec, vlastne logickú, tak načo o tom hovoriť. V súvislosti so svojou kandidatúrou však predsa dostal otázku, aké doterajšie výsledky svojej práce môže predložiť voličom. Uviedol, že v polovici 90-tych rokov bola v Rusku občianska vojna – vojna v Čečensku, ktorú on úspešne ukončil. Za posledných desať rokov sa životná úroveň v Rusku zvýšila 2,5krát, penzie 3krát. Zvýšila sa bezpečnosť štátu. Sociálne otázky smerom dovnútra a bezpečnosť štátu smerom navonok budú aj v jeho ďalšom prezidentskom období v popredí. Ako ich bude dosahovať, to sa nedá takto dopredu povedať, pretože formy budú závisieť od okolností, v ktorých sa bude Rusko nachádzať. Euroázijská únia je pokračovaním integračných prvkov a integračných požiadaviek, ktoré už dávnejšie existujú na území bývalého Sovietského zväzu. Ekonomika bývalých zväzových republík sa budovala komplementárne a rozpad Sovietskeho zväzu viedol až ku absurdným výsledkom. Napr. vlak, ktorý ide z Moskvy smerom na východ na určitej trase prejde na územie Kazachstanu a potom sa vráti naspäť na územie Ruskej federácie. Vytvorenie Euroázijskej únie treba považovať za pokračovanie integrácie Európy ako celku. Euroázijská únia sa stane partnerom Európskej únie a úplne zákonite budú spolu uzatvárať dohody ao riešení niektorých najskôr ekonomických a neskôr aj ďalších otázok. Euroázijská únia takto okľukou môže priblížiť ku zblíženiu s Európskou úniou aj štáty, ktoré v predvídateľnej budúcnosti by sa do Európskej únie nedostali, napr. Ukrajina. Ukrajina zatiaľ neprejavuje záujem o členstvo v Euroázijskej únii, ale signály z Európskej únie sú dostatočne jasné, že Ukrajina sa do Európskej únie nedostane. Ak si to Ukrajina časom rozmyslí a uvidí svoje reálne postavenie v Európe, môže sa práve cez členstvo v Euroázijskej únii, do ktorého ju nikto nebude nútiť, dostať bližšie aj do Európskej únie. Zatiaľ prejavili záujem o členstvo v euroázijskej únii Bielorusko, Rusko a Kazachstan. V priebehu večera sa Vladimír Putin viackrát veľmi kriticky vyjadril na adresu Európskej únie. Poukázal na centralizáciu rozhodovania v Európskej únii. Povedal, že už dnes Európsky parlament rozhoduje viac otázok členských štátov Európskej únie, než v dobe Sovietskeho zväzu rozhodoval Najvyšší soviet ZSSR otázok zväzových republík ZSSR. Európska únia a Rusko uzavreli dohodu o energetickej spoluprácu, tzv. tretí energetický balík. Na základe tejto dohody má Európska únia, resp. jej energetické spoločnosti prístup ku spoluvlastníctvu energetických zdrojov Ruska. Naproti tomu Rusko už od začiatku žiadalo a pôvodne sa s tým aj počítalo, že ruské spoločnosti, napr. Gasprom, budú mať prístup ku spoluvlastníctvu potrubia až ku konečnému spotrebiteľovi, čiže až ku plynovým vedeniam v jednotlivých mestách. Samozrejme tak, aby to bolo majetkovo približne vyrovnané. Po uzavretí tejto dohody Európska únia zmenila svoje pravidlá a nechce pripustiť Gasprom do takéhoto spoluvlastníctva na územie Európskej únie. Ak Európska únia nezmení svoj postoj, Rusko bude dodávať energetické zdroje viacej smerom na východ, do Číny, prípadne do Japonska a Európska únia nech si rieši svoje problémy. V dobe, keď napr. Nemecko uzákonilo svoj výstup z jadrovej energetiky, tie problémy nebudú jednoduché. Zdá sa, že vzťahy medzi Ruskom a Európskou úniou sa komplikujú, a to nie je dobrá správa. Ďalšou témou, o ktorej sa viac hovorilo, bolo stavanie protiraketových základní okolo Ruska. Vladimír Putin spomenul, že viacerí senátori Spojených štátov povedali Dmitrijovi Rogozinovi pri jeho návšteve, že samozrejme, tieto základe sú stavané proti Rusku. Nejde však len o vyjadrenia amerických senátorov. Vojenskí odborníci vedia celkom presne vypočítať, že protiraketové základne v zahraničí sa stavajú tak, aby pokryli miesta potenciálnych štartov ruských strategických rakiet. Stavba protiraketových základní by narušila strategickú rovnováhu medzi Ruskom a Spojenými štátmi prvýkrát po mnohých desaťročiach. Ak Spojené štáty budú pokračovať vo výstavbe, Rusko bude musieť na situáciu reagovať. Zmluva uzavretá medzi Ruskom a Spojenými štátmi minulý rok Rusku takéto možnosti ponecháva. Súbor otázok sa týkal systému nástupníctva na najvyššej funkcii v Rusku. Vladimír Putin dostal otázku v podobe výtky, že v Rusku nie je zabezpečené nástupníctvo na funkciu prezidenta, ak by došlo napr. k náhlemu úmrtiu prezidenta. Taktiež, že si nevychoval mladých nástupcov. Vladimír Putin oponoval, že takto možno označiť situáciu aj v niektorých iných štátoch. Napr. po Berlusconim v Taliansku nie je dostatočne pevný nástupca. Mimochodom Berlusconiho hodnotil veľmi vysoko, ako povedal odhliadnuc od jeho ženských príbehov. V Spojených štátoch v Republikánskej strane taktiež nie je vykryštalizovaný kandidát na funkciu prezidenta. Vladimír Putin sa veľmi pozitívne zmienil o Dmitrijovi Medvedevovi a práve jeho označil ako príklad toho, že popri Putinovi vyrastajú aj mladší schopní politici. Prišla reč aj na to, ako bezproblémovo dochádza ku zmene moci v Rusku, keď Dmitrij Medvedev na základe dohody nebude trvať na svojej kandidatúre na funkciu prezidenta, ale príjme kandidatúru strany Jednotné Rusko na funkciu predsedu vlády. Vladimír Putin hovoril celý večer veľmi presvedčivo a pôsobil plný energie, aj keď stretnutie sa konalo na konci týždňa a trvalo až do noci. Otázku, ktorá v priebehu besedy zaznela ako kritika, že nevyrástol popri ňom dostatočne silný mladší politik možno obrátiť aj opačne. V súčasnom Rusku niet politika, ktorý by sa autoritou a riadiacimi schopnosťami vyrovnal Vladimírovi Putinovi.

ČLÁNKY
Anketa

Zaujala Vás táto osobná stránka ?