Články

Odkaz Sviečkovej

  |  17.apríl 2012

Poslednú marcovú nedeľu ma organizátori pozvali na spomienkovú slávnosť pri príležitosti 24.-teho výročia Sviečkovej demonštrácie. Slávnosť sa konala v Bratislave na Hviezdoslavovom námestí za slnečného počasia. Najskôr hrala moderná melodická hudba. Ku prítomným jednej či dvom stovkám ľudí prehovoril bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský, vtedy ešte minister dopravy a podpredseda vlády Ján Figeľ, zástupca usporiadateľského Fóra kresťanských organizácií, herec Štefan Bučko predniesol svoju báseň a prehovoril som aj ja. Slávnosť sa niesla v kultivovanom duchu a nevdojak vyvolávala spomienky a úvahy o pôvodnej Sviečkovej. Požiadavky Sviečkovej oznámené vtedy národnému výboru oslovovali aktívnych katolíkov – požiadavka menovania biskupov na uprázdnené kreslá a náboženské práva, aj občiansku inteligenciu - náboženské práva a občianske slobody. Také bolo v marci 1988 aj zloženie demonštrujúcich. Ženy, modliace sa pred začiatkom demonštrácie v parčíku ruženec, aj mládež odolávajúcu policajným autám a vodným delám. Po demonštrácii napísal Martin M. Šimečka, neskorší šéfredaktor SME, do samizdatovej tlače peknú esej o demonštrácii. Nakoľko si ju pamätám, písal, že prišiel na námestie z kamarátstva ku zvolávateľovi, ale aj na podporu vyhlásených požiadaviek. Bol už mokrý, ale vydržal pod spŕškou vodných diel až do konca ohlásenej doby demonštrácie. V tom to je. Demonštrácia spojila na námestí ľudí, ktorí inak chodia len korektne popri sebe. Spájajúci odkaz demonštrácie zotrváva. Výročie demonštrácie odhlasoval za pamätný deň Slovenskej republiky Mečiarovský parlament v r. 1993. Dovnútra Slovenska Sviečková pôsobí zjednocujúco. Smerom von Sviečková demonštrácia je legitimáciou o príslušnosti k Európe pre celé Slovensko. Spájajúcu a reprezentatívnu povahu Sviečkovej demonštrácie by bolo vhodné rozvíjať. Kľúčový význam pre úspech Sviečkovej demonštrácie mali štruktúry tajnej cirkvi. Je preto oprávnené, ak na slávnostiach pri výročí demonštrácie budú mať významné slovo zástupcovia dnes už nie tajnej cirkvi. Ale Sviečková demonštrácia sa uskutočnila z podnetu Svetového kongresu Slovákov, čo bola celospoločenská organizácia a na Hviezdoslavovo námestie prišli demonštrovať aj príslušníci až liberálnej inteligencie. Na slávnosti by preto malo zaznieť slovo aj z iného než katolíckeho prostredia. Tak sa naučia oba tieto niekedy až póly slovenskej spoločnosti navzájom sa vážiť. Spájajúci odkaz Sviečkovej demonštrácie bude v nových podmienkach pôsobiť naďalej.

ČLÁNKY
Anketa

Zaujala Vás táto osobná stránka ?