Články

Putin znovu ruským prezidentom

7. mája Vladimír Putin znovu nastúpil do funkcie ruského prezidenta a Dmitrij Medvedev sa stal predsedom vlády. Výmena dvoch najvyšších funkcionárov potvrdzuje, že zatiaľ v Rusku všetko prebieha tak, ako to bolo v Kremli naplánované. Dejiny nepoznajú takýto príklad dvojvládia, ktoré by sa zachovalo a nevyústilo by do pokusov jedného aj druhého o strhnutie výlučnej vlády na seba. Po celé štyri roky viedol v prieskumoch verejnej mienky Vladimír Putin, ale moc je droga a ukázalo sa, že Dmitrij Medvedev jej neprepadol. Stal sa predsedom vlády, čo naznačuje, že vo funkcii prezidenta si počínal dobre a pokiaľ sa pomery nezmenia, Medvedev sa ustálil ako číslo dva ruského politického systému. Naplnenie dohody medzi Vladimírom Putinom a Dmitrijom Medvedevom podporoval všeobecný a rozšírený pocit vlastenectva, ktorý v Rusku vládne. Usporiadanie najvyššej moci, akého sme boli svedkami v Rusku za posledné štyri roky, bolo optimálne pre zachovanie stability Ruska a keby ho ktokoľvek z najvyšších hráčov porušil, okrem mocenských prostriedkov by na neho doľahol biľag narušenia vlastenectva. Odkedy je moskovským patriarchom Kyrill, Ruská pravoslávna cirkev sa stáva arbitrom služby nadčasovým ruským národným a štátnym záujmom. Ruská pravoslávna cirkev by nepochybne vyslala signál o zrade vlastenectva. Dvojvládie sa skončilo a nastúpilo politické jednovládie Vladimíra Putina. Vrátil sa do funkcie s väčšou skúsenosťou a s väčšou autoritou. Ako predseda vlády si počínal dobre. Rusko zvládlo finančnú krízu, ktorá vypukla v r. 2008 lepšie ako iné štáty, azda okrem Nemecka. V rámci svojej prezidentskej kampane Vladimír Putin uverejnil niekoľko programových článkov v mienkotvorných ruských novinách. V ekonomickej politike bude ruské hospodárstvo stáť na trhových princípoch, ale kľúčové ekonomické odvetvia a základné prírodné bohatstvo zostane v rukách štátu. V zahraničnej politike bude obhajovať nie len formálnu, ale aj faktickú nezávislosť Ruska. Najväčšiu pozornosť vyvolal jeho článok, v ktorom oznámil plán budovania Euro-ázijskej únie. Zatiaľ by mali Euro-ázijskú úniu tvoriť Rusko, Bielorusko a Kazachstan, ale únia bude otvorená aj ďalším štátom. Mal by to byť akýsi partner / konkurent Európskej únie, síce s menším počtom obyvateľstva, ale s ďaleko väčším územím a s ďaleko väčším prírodným bohatstvom. V súťaži Európskej únie a Euro-ázijskej únie stúpne význam Ukrajiny. Pre Európsku úniu sa javí Ukrajina ako záťaž, Euro-ázijská únia by Ukrajinu brala oboma rukami. Deliaca čiara medzi Západom a východom sa po takmer 100 rokoch presunula zo strednej Európy na Blízky a Stredný Východ. Rusko je však stále jedinou veľmocou, ktorá je schopná vojensky zasadiť vážne údery Západu. Budovanie americkej protiraketovej obrany Rusko vníma ako pokus obmedziť túto ruskú kapacitu. Preto sa voči americkej protiraketovej obrane stavia tak negatívne. Ak by Američania predsa vybudovali systém protiraketových základní okolo Ruska, rukojemníkom ruskej odvety by sa stala najmä Západná Európa, ktorá vystupuje v tejto hre Američanov skôr váhavo. Slovensko by sa od hry malo dištancovať, ako sa len dá. O zvýšenej autorite Vladimíra Putina svedčí aj detail. Na stretnutí skupiny G8 v Camp David, bude Rusko reprezentovať Medvedev. Vladimír Putin o stretnutie nemal záujem. Strategický úspech ruskej zahraničnej politiky spočíva v tom, že sa jej darí udržiavať partnerstvo s Čínou. Západ nemôže používať Čínu ako baranidlo proti Rusku z východnej strany. Terajší Irán je akou-takou baštou Ruska proti tlaku z juhu. Nie je v záujme Ruska jednoducho odovzdať Irán na milosť Západu. Na druhej strane jadrový Irán taktiež nie je v záujme Ruska. Ruská hra okolo Iránu bude zrejme pokračovať a Putinovo Rusko môže dokonca viac odrážať západný tlak na Irán, ako tomu bolo doteraz. Možno očakávať, že ruský hráč bude vystupovať na svetovej scéne rozhodnejšie. Pravda 25. 5. 2012

ČLÁNKY
Anketa

Zaujala Vás táto osobná stránka ?