Články

Vážení priatelia !

  |  17.december 2012

Pred týždňom spustil Petičný výbor pre podporu mojej kadidatúry za prezidenta Slovenskej republiky na čele s Františkom Mikloškom petičnú akciu. Jej cieľom je získať 15 000 podpisov, ktoré následne odovzdá Petičný výbor prezidentovi Slovenskej republiky. Až po ich overení budem môcť kandidovať za prezidenta Slovenskej republiky. Nakoľko je potrebné vyzbierať aspoň 15 000 podpisov, dovoľujem si obrátiť sa na vás aj touto cestou s prosbou o pomoc a podporu. Keď kliknete na toto miesto (na webovskej stranke www.panprezidentcarnogursky.sk), otvorí sa vám podpisový hárok. Prosím, stiahnite ho, vytlačte ho a podpíšte ho vy, resp. vaši blízki. Na podpisovom hárku je potrebné čitateľne uviesť všetky požadované údaje vrátane plného mena a priezviska, dátumu narodenia, ulice a mesta, v ktorom máte trvalý pobyt. Na podpisovom hárku je uvedená adresa, na ktorú je potrebné poslať podpísané hárky. Na webovej stránke sa nachádza aj moje vyhlásenie, v ktorom zhrňujem dôvody, pre ktoré by som išiel do súťaže o prezidentský post. Privítam, ak si stiahnete a vytlačíte podpisový hárok, podpíšete ho a necháte hárok podpísať aj ďalším osobám. Uvažovanie o prezidentskej kandidatúre je pre mňa vážnou záležitosťou. Uvedomujem si zodpovednosť voči ľuďom a krajine, ktorú nesie prezident. Pociťujem niečo ako povinnosť nevyhýbať sa takej zodpovednosti a ak by som ju prijal, akým spôsobom sa jej zhostiť. Z týchto dôvodov vopred ďakujem všetkým, ktorí petičný hárok podpíšu a pošlú na adresu na ňom uvedenú. Vopred Vám ďakujem za podporu !

S úctou

Ján Čarnogurský

Petičný hárok

www.panprezidentcarnogursky.sk

ČLÁNKY
Anketa

Zaujala Vás táto osobná stránka ?