Články

Prezidentská kandidatúra

  |  14.január 2013

Milí priatelia, ako viete, zvažujem kandidatúru na prezidenta SR. V tejto súvislosti Vás chcem požiadať, aby ste podpísali petičný hárok mojej kandidatúry na prezidenta a získali aspoň 2 ďalšie podpisy. Tak by som aj vďaka Vám získal potrebný počet podpisov ( 15 tisíc ) na kandidatúru na prezidenta SR. Petičný hárok nájdete tu http://www.panprezidentcarnogursky.sk/wp-content/uploads/2012/11/Peticny-harok6.pdf Podpísaný petičný hárok, prosím, pošlite na adresu, ktorá je na ňom uvedená. Vopred Vám ďakujem za podporu.

ČLÁNKY
Anketa

Zaujala Vás táto osobná stránka ?