Články

Posledný vývoz z Československa.

  |  14.február 2013

Prvého januára tohto roku uplynulo 20 rokov od zániku Československa a vzniku Slovenskej a Českej republiky. Znie to paradoxne, ale výročie bolo príležitosťou pre medzinárodné konferencie o rozdelení Československa. Zúčastnil som sa na troch : 8. januára v Prahe, 29. januára v Haagu v Holandsku a 11. februára v Londýne. Pražskú konferenciu usporiadali oba parlamenty, v Haagu usporiadali konferenciu veľvyslanectvá oboch republík spolu s holandským politologickým ústavom, ktorý slúži ako poradný ústav holandskej vlády a ďalších holandských inštitúcií. V Londýne konferenciu usporiadalo združenie slovenských a českých študentov na Kráľovskej vysokej škole ( King´s College ) taktiež za účasti slovenského a českého veľvyslanectva v Londýne. Všade som bol pozvaný ako jeden z rečníkov. Z konferencií som získal dojem, že zahraničie vysoko oceňuje, že rozdelenie Československa sa uskutočnilo ústavnou cestou a Česi a Slováci naďalej nažívame v priateľstve. Na Kráľovskej vysokej škole v Londýne študuje viacej študentov zo Slovenska ako z Českej republiky. Sú to neobyčajne schopní študenti. Zväčša už pochodili vysoké školy vo viacerých krajinách, perfektne ovládajú viacero západných jazykov a na Kráľovskej vysokej škole sa pohybujú bez akýchkoľvek komplexov. Po skončení štúdia sa vrátia na Slovensko, ak nájdu primerané uplatnenie, ak nie, budú si hľadať zamestnanie v zahraničí. Nepochybujem, že aj keby zostali pracovať v zahraničí, zostanú slovenskými vlastencami. Na konferencii v Londýne sme ako rečníci vystúpili bývala predsedníčka vlády Iveta Radičová, ktorá teraz pôsobí na univerzite v Oxforde, český veľvyslanec a bývalý tajomník prezidenta Václava Havla Michael Žantovský, Edvard Lucas, bývalý korešpondent časopisu The Economist pre strednú Európu a ja. Po úvodných prejavoch nasledovala diskusia. Oba následnícke štáty bývalého Československa, čiže aj Slovensko, vyznievajú v Británii sympaticky, ale z diskusie som nadobudol dojem, že v prípade medzinárodnej krízy sa na nejakú veľkú podporu zo strany Anglicka nemôžeme spoliehať. Na konferencii v Londýne zaznela ako rečnícka otázka, či rozdelenia Československa môže slúžiť ako vzor pre prípadné oddelenie Škótska od Veľkej Británie. Ukazuje sa, že rozdelenie republiky bolo posledným vývozným artiklom zaniknutého štátu.

ČLÁNKY
Anketa

Zaujala Vás táto osobná stránka ?