Články

Prejav na 25. výročie Sviečkovej manifestácie v Bratislave

  |  26.marec 2013

Milí priatelia,

pred 25. rokmi nebolo treba a ani sa nedalo hovoriť. Nebolo treba hovoriť, pretože všetko povedali sviečky. Nedalo sa hovoriť, pretože okamžite by zasiahla polícia a rečníka by zatkla. Dnes sa dá hovoriť a možno aj treba hovoriť. Dá sa hovoriť, pretože manifestanti so sviečkami to vyhrali.

Sviečková manifestácia bola prvou verejnou manifestáciou v normalizovanom Československu a jednou z prvých vo Východnom bloku. Manifestácie proti komunistickému režimu sa čoskoro rozšírili v Československu aj v ďalších krajinách a komunizmus padol.

Preto dnes môžeme hovoriť my, ale aj tí, ktorí sa Sviečkovej manifestácie nezúčastnili. Možno dnes treba hovoriť, pretože po 25-tich rokoch sa už možno pýtať, ako dnes vyzerajú ideály, za ktoré pred štvrť storočím ľudia na námestí zapaľovali sviečky. Mnohé sa naplnili a nechceme iba silou-mocou kritizovať.

Biskupské sídla sú obsadené, náboženské a občianske práva sa viac alebo menej dodržiavajú.

Slovensko je však rozdelené takmer ako vtedy na tomto námestí. Sviečková manifestácia zjednotila aspoň tých, ktorých polievali vodné delá.

Neboli to len demonštranti za obsadenie biskupských stolcov. Samizdaty z obdobia po Sviečkovej priniesli články neveriacich účastníkov demonštrácie, ktorí demonštrovali najmä za občianske práva. Ale všetci demonštrovali za všetky vytýčené požiadavky. Ešte aj dnes Sviečková zjednocuje všetkých na Slovensku. Nech sa teda politické strany zamyslia, ktoré ich rozpory sú reálne a dôležité a ktoré sú iba politikárčením. Parlamentné hádky o problémoch, ktoré spoločnosť nezaujímajú len oslabujú Slovensko.

Slovensko aj svet však od roku 1988 postúpili ďalej.

Dnes sme členom európskych aj svetových organizácií. Naši vojaci bojujú v Afganistane a hliadkujú na mnohých miestach vo svete. Svet od nás očakáva príspevok a niekedy zase požaduje zásahy do našich zákonov, ktoré nezodpovedajú našim predstavám.

Potrebujeme dnes silné Slovensko, ktoré bude schopné prispievať, kde to svet potrebuje a bude silné odolávať, kde to my potrebujeme.

Potrebujeme silné Slovensko, aby sme vedeli riešiť problémy, ktoré nás trápia a ktoré dokážeme riešiť len spojení a zjednotení.

Pred 25-rokmi vládla na Slovensku nespravodlivosť pre diktatúru komunistickej strany. Zákony si vydávali komunisti pre seba a boli to často škodlivé zákony pre krajinu.

Dnes dokážeme zjednotení vydávať lepšie zákony, ale nech ich všetci dodržiavajú. Nech diktatúru komunistickej strany nenahradí diktatúra peňazí.

S novým hospodárskym poriadkom sa objavili medzi nami naši chudobní spoluobčania. Nedokážu sa sami pretĺcť v hospodárskych, sociálnych a byrokratických pomeroch. Štát musí nájsť prostriedky ako im pomôcť. Inak oni získajú právo prísť na ďalšie výročie na toto námestie so sviečkami v rukách. Pomôže im najlepšie tak, keď bude u nás viac pracovných miest.

Máme peknú krajinu, sme v strede Európy. Udržiavanie, skrášľovanie a zdokonaľovanie našej krajiny poskytuje dosť práce. Naše zákony musia vychádzať z toho, že sú u nás ľudia, ktorí si sami nedokážu pomôcť a musíme s nimi prejaviť solidaritu či priamo alebo prostredníctvom štátu.

V tomto roku oslávime ďalšie jubileum. Pred 1 150-imi rokmi prišli k našim predkom svätí Cyril a Metod. Ani oni asi netušili akú hlbokú brázdu vyorú na vtedajšej Veľkej Morave.

Priniesli nám písmo a najmä naučili nás modliť sa. Napojili nás na vtedy najkultúrnejšiu časť Európy. Vložili nám do vienka misiu spájania, ktorej sa držme. Vyslal ich byzantský cisár, ale potvrdil rímsky pápež.

Naši predkovia na nich spomínali aj keď Veľká Morava zanikla. Pomohli nám udržať si našu kultúrnu a národnú identitu. Od ich príchodu platí aj u nás najdokonalejší zákon všetkých vekov – Desatoro.

Príkaz nezabiješ, nepokradneš a ďalšie si naši otcovia vryli na svojich sŕdc.

Desatoro sa v našom národe v širokej miere uplatňovalo aj keď nebolo fungujúceho štátu. To nás zachránilo. Tiež v dobe Sviečkovej štát vydával zákony vychádzajúce z iného základu, ale tie žalostne stroskotali.

Pokusy o prijímanie iných zákonov než je Desatoro sú aj dnes. Vtedy musíme povedať, že každý zákon, ktorý popiera Desatoro stroskotá, ale predtým narobí veľa škody v štáte a dnes aj v Európskej únii. To je naša skúsenosť z nedávnej minulosti a nikto ju nedokáže vyvrátiť.

Chceme vybudovať silné a spravodlivé Slovensko a to je možné len opreté o Desatoro. Keď dnes spomíname na Sviečkovú, chceme a musíme spomínať aj na priateľov, ktorí nás vtedy podporovali a pomáhali nám.

Pamätáme na ľudí z celého vtedajšieho Československa, zo Slovenska aj z dnešnej Českej republiky, ktorí sa chceli dostať na námestie, ale polícia ich zachytila na okraji mesta alebo až na okraji námestia. Aj oni patria k nám, aj oni sú účastníkmi demonštrácie.

Sme vďační zahraničným novinárom, ktorí prišli na námestie, videli, čo sa tu dialo, podali o tom správy a tie sa rozleteli do sveta. Z nich sa svet dozvedel o Sviečkovej a zaradil nás medzi národy bojujúce proti komunizmu.

Niektorých zahraničných novinárov polícia na námestí zadržala a strávili noc u Dvoch levov. Posielame odtiaľto pozdrav do Viedne pani Barbare Coudenhove-Calergi, ktorú to tiež postihlo. Rakúske médiá veľmi pomohli pri rozšírení správ o príprave demonštrácie, mnohí naši občania sa dozvedeli, čo sa chystá a prišli na námestie práve z rakúskeho rádia a televízie.

To isté platí o zahraničných rádiách Rádio Vatikán, Hlas Ameriky, Rádio Slobodná Európa, Deutsche Welle. Tie vtedy nahradzovali u nás slobodné médiá. Európsky parlament prijal rezolúciu protestujúcu proti tvrdému potlačeniu demonštrácie. Tak sme vstupovali do dnešnej Európskej únie.

Je našim nesplateným dlhom, že samostatná Slovenská republika doteraz neocenila svojim vyznamenaním žiadneho zahraničného spojenca v boji proti komunizmu. Pozdravujeme Mariána Šťastného. On prišiel s nápadom usporiadať demonštrácie na obranu ľudských práv na Slovensku a tak došlo aj k organizovaniu Sviečkovej.

No a spomíname na Vladimíra Jukla, ktorý sa už dnešného výročia nedožil. Silvesterovi Krčmérymu prajeme Božiu pomoc v boji s chorobou. Kardinálovi Jánovi Chryzostomovi Korcovi prajeme pevné zdravie a ešte veľa rokov medzi nami. Bez nich by Sviečkovej demonštrácie nebolo.

Milí priatelia, tu na neďalekom námestí sa tvorili moderné slovenské dejiny. Môžeme byť na ne hrdí a môžeme sa nimi inšpirovať. Inšpiráciu budeme asi potrebovať. Zatiaľ utužujme priateľstvo, ktoré tu vtedy vzniklo a ktoré medzi nami zotrváva. Veľa šťastia.

Bratislava, 25. 3. 2013, Primaciálny palác – 25. výročie Sviečkovej revolúcie

ČLÁNKY
Anketa

Zaujala Vás táto osobná stránka ?