Články

Slovenskí branci 2020

  |  7.január 2020

 

Slovenskí branci 2020

Ján Čarnogurský, Nitra 4. januára 2020.

Slovenskí branci,

Stojíme na území mesta, kde vznikla budúca slovenská štátna myšlienka a smerovanie ku kontinentálnej rovnoprávnosti Slovanov, kde naši predkovia postavili prvý kresťanský chrám, odkiaľ pozvali medzi Slovanov svätých Cyrila a Metoda. Nitra bola dlhú dobu najvýznamnejším mestom Uhorska.

Stojíte zoradení v tomto meste oprávnene. Dobrovoľne beriete na seba tvrdý výcvik. Dobrovoľne sa podriaďujete vojenskej disciplíne. Dobrovoľne sa pripravujete na obranu Slovenska, ak by inak jeho obrana nebola dostatočná. Pripomeniem epizódy z ulíc našich miest spred pol storočia. V auguste 1968 našu krajinu obsadili armády Varšavskej zmluvy. Československá armáda zostala zovretá v kasárňach. Ľudia pociťovali, že zostali vystavení na milosť a nemilosť cudzích armád. Keď sa vtedy objavil na uliciach gazík našej armády, spontánne sa ozval potlesk. Vy sa nielenže pripravujete na obranu našej vlasti, vy vzdorujete ideológii, ktorá od takej obrany odrádza. Vy ste dôstojnícky zbor budúcej slovenskej armády.

Súčasné postavenie ozbrojených zborov, armády aj polície na Slovensku potrebuje zmenu. Ich výzbroj a výcvik má vychádzať z potrieb Slovenska, nie zo zahraničnej politiky iného štátu. Ich rezortný minister sa ich má zastávať, až pokým ich prípadne súd neuzná za vinných. Inak sa budú báť rozhodne chrániť slušných občanov republiky a nebudú sa ponáhľať na miesto, kde je potrebný silový zásah. Ako je možné, že pred rokmi sa príslušný minister nezastal policajtov, ktorí zasiahli proti skupine násilníkov, útočiacich proti obyvateľovi obce Moldava nad Bodvou. Aj keď neskôr súd uznal policajtov za vinných, pretože vraj ich zásah bol neprimerane tvrdý. Nemožno sa diviť, že nedávno násilníci vážne zranili pokojných obyvateľov obce Važec a Richnava. Pred políciou jednoducho nemali rešpekt. V roku 2006 minister obrany odstúpil po havárii vojenského lietadla vezúceho našich vojakov z misie v zahraničí aj keď minister nemal na havárii najmenšiu vinu. Slabý minister. Ale armáda potrebuje silného ministra.

Ešte viac než nové zbrane Slovensko potrebuje návrat k vlastenectvu. Na výchovu rodičov majú nadväzovať školy a privykať a učiť žiakov k láske k vlasti a k hrdosti na náš národ. Ako je možné, že školské osnovy skúma ministerstvo či neodporujú ideológii gender, ale neskúma, či vychovávajú žiakov k oddanosti svojej krajine. V minulom roku sme absolvovali oslavy okrúhleho výročia pádu komunizmu. Do komunizmu sa nechceme vrátiť, ale pred tridsiatimi rokmi nám nič nehovorili o tom, že západní veľvyslanci sa budú miešať do našich vnútorných záležitostí pri pochodoch homosexuálov, lásku k Slovensku budú označovať za fašizmus a vašu ochotu prípravy na obranu vlasti budú chcieť zakázať. Ani nám nehovorili, že Američania budú chcieť viesť vojnu proti Rusku do posledného Slováka. Každý, kto podporuje takúto politiku je zradcom Slovenska.

Slovenskí branci! O vás sa už hodne písalo, aj v zahraničí. Natočili o vás dokumentárny film. Pozornosť ste upútali, pretože vaša organizácia je dokonalejšia než v okolitých krajinách. Symbolizujete schopnosť Slovákov vzchopiť sa a brániť svoju krajinu. Nedávno vyšla zo Slovenska iniciatíva, aby preniesli z Prahy na Slovensko sochu maršala Koneva, keď ju v Prahe nechcú. Vojská maršala Koneva sa prebili cez Karpaty na pomoc Povstaniu. Ako národ sme preukázali v dejinách veľkú životaschopnosť. Tá životaschopnosť je v nás. Keď je treba, vieme ju preukázať. Vieme ju preukázať.

Pozdravujem vás.   

ČLÁNKY
Anketa

Zaujala Vás táto osobná stránka ?