Články

Nového predsedu pre KDH

  |  8.marec 2020

Nového predsedu pre KDH

Ján Čarnogurský

 

KDH sa opäť nedostalo do parlamentu. Tesne, ale nedostalo sa. Je to škoda a pre kresťanstvo na Slovensku hlboká škoda. Ďalšie štyri roky – keby aj menej – KDH bude bojovať existenčný zápas  a kresťania nebudú mať centrálnu politickú oporu. Kresťania v iných stranách budú presadzovať kresťanské záujmy, ale vždy si budú musieť najskôr vybojovať zápas vo vlastnej strane, prípadne aj za cenu kompromisov.  KDH začalo v Nežnej revolúcii a založili ho sympatickí ľudia. KDH bolo viackrát vo vláde, malo a má starostov a primátorov a neviaže sa na neho žiadna korupčná aféra. Projekty, ktoré presadili kresťanskodemokratickí politici na všetkých úrovniach, sa prevažne ukázali ako dobré. KDH má medzinárodné ukotvenie aj keď teraz to ukotvenie by malo porozmýšľať nad sebou alebo minimálne si prečítať knihu Vlada Palka Levy prichádzajú. KDH začínalo bez akýchkoľvek politických skúseností, ale potom v KDH vyrástli osobnosti s celoštátnym rešpektom. Bolo heslo „Stolička a hviezdička“, bol návrh rovnej dane a je trvalá politika podpory rodín. Dnes KDH má politické skúsenosti a môže vystupovať sebavedomejšie. Dokonca malo by.

KDH bolo, vlastne stále je, v ideovom vleku liberálnych strán. Vrcholom bola dohoda o neútočení s PS-Spolu a Kiskovou stranou. Akoby si predsedovia mysleli, že keď liberálna tlač neútočí, ba podporuje liberálne (presnejšie by bolo slniečkárske) strany, bude aj KDH. Po voľbách 2016 akoby taký stav aj nastal. Mal dva problémy. Ukázalo sa, že liberálne strany potrebujú skrotené KDH ako pláštik a na druhej strane na voličov KDH podpora liberálnych strán a médií až tak neúčinkuje. Liberálne strany by na jednej strane chceli KDH v parlamente, aby dalo poslancov na ich koalíciu, ale na druhej strane  neboli ochotné podporiť žiadnu dôležitú agendu KDH. Ani Dzurinda nebol ochotný, veď preto KDH v roku 2006 vystúpilo z jeho vlády. Pre liberálne strany je KDH stále druhoradou stranou. To je pohľad späť. Pohľad vpred je ešte hrozivejší. Európska únia sa kymáca. Problém migrantov alebo problém ohrozenia Európy vôbec nie je schopná riešiť. Váha Východu (nie iba Ruska) stúpa a vývoj nie je schopná EÚ ani pomenovať. Členstvo v OSN nemusí zaručovať bezpečnosť štátov, ani Slovenska. Strany nastupujúcej vládnej koalícia nevyzerajú, že by dokázali riešiť také problémy.

To sú výzvy pre nového predsedu KDH. Nestačí priviesť KDH opäť do parlamentu, on ho musí vyviesť z druhoradého postavenia. Musí dokázať pomenovať podmienky vonkajšej bezpečnosti Slovenska. Pre takýto program musí získať podporu členov a voličov KDH a vôbec občanov Slovenska. Ale najskôr musí vypracovať alebo predsedať vypracovaniu ideového základu pre taký program.

Vidím jediného človeka, ktorý by to bol schopný . Vladimír Palko. Má skúsenosť z pôsobenia vo vláde. Bol úspešným ministrom vnútra. Jeho knihy sú úspešné na Slovensku, kniha Levy prichádzajú medzinárodne. V KDH bol podpredsedom, poslancom, ako minister vedel držať na uzde európskych kolegov. V KDH vyrástli talentovaní mladí politici. Na vrcholnú funkciu im ešte chýbajú skúsenosti, ale pri Palkovi by ich mohli získať. Kedysi zaznievali proti nemu výhrady, že jeho postoje sú príliš tvrdé. Vymenoval som vyššie, čo stojí pred novým predsedom. Bez určitej tvrdosti sa to nedá riešiť. Páčivá mäkkosť vystupovania vyviedla KDH von z parlamentu. 

PS.: Na poslednú Radu KDH som dostal pozvanie, ale predseda nechcel odvolať svoj verejný výrok, že    na podujatia KDH ma už nebudú pozývať. Ale o tom neskôr.   

ČLÁNKY
Anketa

Zaujala Vás táto osobná stránka ?