Články

Príhovor pri uvedení knihy spomienok arcibiskupa Mons. Jána Sokola, Bratislava, 18. 9. 2020.

  |  27.september 2020

Príhovor pri uvedení knihy spomienok arcibiskupa Mons. Jána Sokola, Bratislava, 18. 9. 2020.

Drahý otec arcibiskup,

Je pre mňa česť zúčastniť sa na uvedení Vašej knihy spomienok. Kniha odhaľuje odvrátenú stránku posledných desaťročí a historici sa na ňu budú často odvolávať. Dovoľte, aby som pre túto príležitosť trochu pozmenil jej názov. Chcel by som hovoriť na tému: treba hovoriť kým sa bude dať len mlčať. Spomínam si, ako som niekedy v polovici 80-tych rokov navečer prevážal knihy, ktoré Vám poslal páter Hlinka z Mníchova prostredníctvom nemeckých študentov, z Bratislavy do Serede, kde ste boli vtedy farárom. Romanticko-dramatická bola vaša voľba najskôr za administrátora trnavskej arcidiecézy po smrti arcibiskupa Gábriša v novembri 1987. Po smrti arcibiskupa sa museli rýchlo zísť konzultori diecézy, zvolili Vás za administrátora, oznámili to do Ríma a Rím Vašu voľbu rýchlo schválil. Štátna správa potom už nemohla nič vo veci urobiť. Bolo to prvé praktické uplatnenie nového Cirkevného kódexu na Slovensku, vydaného pápežom Jánom Pavlom II. Určitú úlohu zohrala aj skutočnosť, že Pán si povolal biskupa Gábriša v piatok a Vaša voľba aj potvrdenie Vatikánom sa uskutočnili behom víkendu. Komunistická štátna správa dodržiavala sobotu a nedeľu ako dni pracovného pokoja. (Vatikán zrejme menej). Potom sme sa stretávali na štátnych recepciách. Môžem už prezradiť, že prezidenta Václava Havla vždy uchvátil Váš spev, keď sa recepcia prechýlila. V marci 1990 sme spolu zažili nádheru a vznešenosť vatikánskeho pápežského paláca. Boli ste členom delegácie, ktorá pozývala pápeža Jána Pavla II. na návštevu Česko-Slovenska. Ocitli ste sa na fotografii, zachytávajúcej pápeža, ako bozkáva zem vo Vajnoroch. Bolo to dôležitejšie uznanie samobytnosti Slovenska než naše prijatie do OSN.

A potom ste začali putovať do iného tábora, spolu s pravdou, tou večnou utečenkyňou z tábora víťazov, ako znie citát z diela svätého Jána Pavla II.

V určitých kruhoch ste nikdy neboli obľúbený, ale ich útoky sa vystupňovali, keď ste odslúžili svätú omšu za nebohého prezidenta Jozefa Tisu. Niektorí ľudia nikdy nepochopia poslanie katolíckeho kňaza. Kolízny kurz ďalej pokračoval, keď ste tlmočili vyjadrenie Vašich rodičov, že za Slovenského štátu sa žilo dobre. To, čomu v Amerike hovoria deep state, hlbinný štát, pôsobilo ďalej a vyústilo do Vášho obvinenia, že ste spreneverili peniaze diecézy a previedli ich na agenta ŠtB. Agent liberálneho establishmentu Štefan Hríb hneď túto lož uverejnil na titulnej strane časopisu .týždeň. Bolo Vašou povinnosťou brániť sa na súde, pretože lož používali na útoky na katolícku cirkev všeobecne. Tento mesiac uplynulo pol storočia ako som vstúpil do advokácie a s touto skúsenosťou môžem povedať, že išlo o právne a skutkovo jednoduchý spor. Súd ho mohol rozhodnúť po dvoch-troch pojednávaniach. Trvalo však jedenásť rokov, kým sa spor končí Vašim víťazstvom, aj to ste radšej upustili od finančnej náhrady, ktorú ste aj tak sľúbili na dobročinné účely, inak by spor trval ďalšie roky. Časopis však musí uverejniť, že napísal lož a ospravedlniť sa Vám. Sudcovia, ktorí vec rozhodovali, s výnimkou Ústavného súdu, nepreukázali občiansku a profesionálnu statočnosť, aby rozhodovali podľa zákona. Váš súdny spor umožnil postupne odhaľovať neseriózne metódy tých, ktorí dnes kvantitatívne najviac pôsobia na verejnú mienku. Vznikol Občiansky výbor za objektívne informovanie verejnosti. Na tlačových konferenciách a cestou internetu rozširoval pravdu a odhaľoval lži za Vašim obvinením.

Drahý otec arcibiskup, dnes vydávate svoje pamäti a vydávate svedectvo o svojom živote a dramatickej dobe, v ktorej prebiehal. Dnes to ešte môžete. Ale pribúdajú paragrafy proti extrémizmu v rôznych zákonoch, komisie na označenie extrémizmu, no a útoky proti kresťanstvu a najmä katolíckej cirkvi. Kto z prítomných hostí sa zaručí, že pri niektorých z budúcich televíznych relácií o Osobnosti televíznej obrazovky nebudú akože komickým spôsobom čítať z Vašich pamätí. Čo bude nasledovať?                     Tí, ktorí budovali tajnú cirkev vedia.                                                                 

 

 

 

 

 

ČLÁNKY
Anketa

Zaujala Vás táto osobná stránka ?