Články

Pochod za rodinu, Viedeň 19. 6. 2021

  |  21.jún 2021

Pochod za rodinu, Viedeň 19. 6. 2021

Ján Čarnogurský 

Dámy a páni, milí priatelia,

Po roku sme opäť spolu a vidíme rovnaký obraz. Centrum Viedne zapĺňajú tí iní a my sme zovretí na jednom námestí. To je horizontálny pohľad. Existuje aj vertikálny pohľad. My sme tu dvetisíc rokov, tí druhí takto verejne s podporou médií asi dvadsať rokov. Naši predchodcovia postavili túto katedrálu, ubránili mesto proti Turkom, urobili z mesta európsku metropolu a mnoho iného. Náš svetonázor sme museli my aj naši predchodcovia brániť proti rôznym útokom. Naši predkovia ho museli brániť proti rasizmu. My na Východe sme museli desaťročia počúvať, že náš svetonázor je nevedecký a ich, vládnuci, je jediný vedecký. Aké sú dejiny pestré, teraz sa stali argumentačným bojiskom pohlavné styky. Dúfam, že obrazy z dnešných viedenských ulíc zostanú zachované v kronike mesta, aby ich videli aj budúce generácie a vedeli, čoho sa majú vyvarovať. Žiaľ, nie je to len obraz dnešných viedenských ulíc. V Európskom parlamente je predložená správa poslanca Matiča vraj o ľudských právach v tejto personálnej oblasti. Zaujíma stanovisko a navrhuje rozhodnutie Europarlamentu presne opačné ako sú heslá a transparenty na tomto námestí. Podľa Matičovej správy potrat je základným ľudským právom ženy, o ľudskom práve ľudského plodu, ktorý má byť zabitý správa nehovorí. Homosexuálne manželstvá majú byť postavené na úroveň tradičných manželstiev. Správa preberá – na Slovensku sa hovorí „aj s chlpami“ – ideológiu gender. Pán poslanec Matič z Chorvátska ignoruje, že otázky kultúry a zdravotníctva podľa Lisabonskej zmluvy o EÚ patria do výlučnej právomoci členských štátov a nie Únie. Ak si bude Únia privlastňovať rozhodovanie o týchto otázkach, destabilizuje sama seba. Za správou stojí liberálna lobby celej Európy. Svoje záujmy kladie nad záujmy väčšiny Európanov. Európsky parlament má hlasovať o Matičovej správe na jeseň. Ak správu schváli, opäť raz sa ukáže ako najškodlivejší orgán Európskej únie.

Ale existujú aj dobré správy. Slovenský parlament prijal ešte v minulom roku dokonca ústavný zákon o rodičovskom bonuse. Podľa zákona budú mať občania právo určiť ako prijímateľov sociálnej časti svojich daní svojich rodičov alebo starých rodičov. Ich rodičia alebo starí rodičia budú mať potom vyššie penzie než rodičia a starí rodičia bez takého príspevku. Teóriu rodičovského bonusu vypracovali profesori vo viacerých európskych krajinách. Bonus má nahradiť stratu, ktorú utrpia najmä ženy, keď počas opatery malých detí nie sú zamestnané a zníži sa im základ pre penziu. Zákon vyjadruje rodinnú a generačnú solidaritu v súčasných spoločenských podmienkach. Ak pán Matič žije v homosexuálnom vzťahu a bol by slovenským občanom, mal by raz nižší dôchodok ako iní europoslanci. Považoval by som to za naplnenie spravodlivosti. Ani títo pomaľovaní chodci po viedenských uliciach by neurobili dobre, keby sa presťahovali na Slovensko, bolo by to pre nich nevýhodné.

Európa a celý svet už druhý rok bojuje s pandémiou. Verejný život bol v každej krajine viac alebo menej uzavretý. Verejné podujatia sa nekonali, kaviarne a reštaurácie boli uzavreté. Ale rodiny neboli uzavreté, naopak ľudia mohli stráviť viac času v rodine. Rodina bola prvou ošetrovateľkou, ak niekto z rodiny ochorel. Nikto nebráni vo vytváraní podobného prostredia civilným zväzkom, ale sociologické údaje dokazujú, že rodiny mnohonásobne viac a lepšie poskytujú opateru svojim členom než iné zväzky. Rodiny poskytujú lepšie prostredie vyrastajúcim deťom než majú deti, vyrastajúce mimo rodiny. Deti vyrastajúce v rodinách prichádzajú do sveta dospelých menej bezbranné než deti bez rodín. Na našom stretnutí vidíme heslá: „Každé dieťa potrebuje matku a otca“. Malo by to byť rýdzo humanitárne a samozrejmé heslo, ale vďaka správam v Európskom parlamente ako je Matičova správa, stáva sa toto heslo politickým. Ak je politickým, prosím, budeme sem chodiť, aby naša politika zvíťazila.

Ďakujem.   

ČLÁNKY
Anketa

Zaujala Vás táto osobná stránka ?