Články

Mraky nad čílskym dôchodkovým modelom

  |  15.január 2007

Čílsky ex diktátor Augusto Pinochet nedávno zomrel, ale dôchodkový systém zavedený za jeho vlády ho zatiaľ prežíva. Zdá sa, že nie nadlho.

Čílska vláda pripravuje na tento rok zásadnú reformu dôchodkového systému, prakticky opustenie modelu, ktorý v r. 1981, za Pinochetovej vlády, zaviedol jeho minister sociálnych vecí José Pinera. V skutočnosti išlo o model vymyslený na amerických univerzitách a spoločenskovedných výskumných ústavoch. Model spočíva v zavedení druhého a tretieho piliera dôchodkového systému. Financie do prvého piliera zabezpečuje štát z daní a odvodov. Na druhý pilier odvádzajú zamestnanci určitým percentom zo svojej mzdy a tretí pilier zabezpečujú zamestnávatelia taktiež odvádzaním určitého percenta podľa výšky mzdy pracovníkov. Rozdiel v percentách na jednotlivé piliere závisí od každej krajiny, ktorá systém zaviedla. S peniazmi z druhého a tretieho piliera hospodária súkromné správcovské organizácie, pochádzajúce spravidla z bankového sektoru. Ich hospodárenie podlieha viac alebo menej striktnému vládnemu dozoru. José Pinera, ktorý ako minister systém prvýkrát zaviedol v Chile, cestuje po svete a propaguje tento dôchodkový model. Dvakrát navštívil aj Slovensko.

Štvrťstoročie od zavedenia modelu v Chile dáva možnosť porovnať východzie sľuby systému a jeho terajšie výsledky. A tie nie sú povzbudivé. Napĺňanie druhého piliera dôchodkového systému v Chile negatívne ovplyvňujú dva faktory. Mnoho pracujúcich v produktívnom veku získa prácu iba na časť roka. Čiže odvody do druhého piliera prichádzajú za takého pracovníka iba za časť roka. Druhým negatívnym faktorom sú stále vysoké náklady na správu týchto peňazí v súkromných správcovských organizáciách. Správcovské organizácie investujú peniaze z druhého piliera aj na medzinárodných finančných trhoch a tým prijímajú riziko späté s takýmto investovaním. Na labilitu finančných trhov doplatila v USA napr. megafirma ENRON alebo nedávno v Rakúsku firma BAWAG. Štúdia Svetovej banky z r. 2005 o dôchodkových reformách v Latinskej Amerike prisudzuje čílskemu dôchodkovému modelu dôležitú úlohu pre vznik nového finančného „priemyslu“. Noviny International Herold Tribune konštatujú, že iba polovica čílskych zamestnancov je schopná si nasporiť aspoň na minimálny dôchodok 140 USD mesačne, čo zodpovedá cca 3.800,- Sk. Americké noviny pokračujú, že kritériom úspechu dôchodkového systému nemá byť, koľko sa jednotlivcovi podarí odložiť si nabok na dôchodok, ale či dôchodkový systém ako celok zabezpečuje základnú dôstojnosť pre všetkých dôchodcov. Azda z týchto dôvodov prezident George W. Bush neuspel ani u vlastnej strany, keď sa pred niekoľkými rokmi pokúšal zaviesť čílsky dôchodkový model aj v USA. Po víťazstve demokratov v posledných kongresových voľbách sa o to už ani nemusí pokúšať.

Osud pôvodnej čílskej reformy a diskusie o nej sú zaujímavé aj pre nás. Kaníkova reforma zaviedla na Slovensku trochu zmiernený čílsky model dôchodkového systému.

ČLÁNKY
Anketa

Zaujala Vás táto osobná stránka ?