Články

Ján Čarnogurský: Rektor

  |  30.marec 2010

Slovensko onedlho navštívi ruský prezident Dmitrij Medvedev. Prezident vyštudoval právo na Petrohradskej univerzite, rovnako ako jeho predchodca vo funkcii Vladimír Putin. Dmitrij Medvedev na univerzite aj vyučoval v rokoch 1990 až 1999. Málokto na Slovensku vie, že prvým rektorom Petrohradskej univerzity bol Slovák Michal Baluďanský. Narodil sa v r. 1769 vo Vyšnej Olšave, okres Stropkov. Na Viedenskej univerzite vyštudoval  v r. 1789 s vyznamenaním právo za dva roky. Pôsobil ako profesor na Peštianskej univerzite, zvolili ho za čestného člena Transylvánskej filologickej spoločnosti. V r. 1801 nastúpil na ruský cársky trón Alexander I., neskorší víťaz nad Napoleonom. Svoju vládu začal rozsiahlymi reformami, napríklad zriadil ministerstvá. Novozriadené ministerstvo školstva potrebovalo rýchlo obsadiť miesta na taktiež novom Pedagogickom inštitúte.Pre niektoré predmety nebolo v Rusku dosť profesorov, preto pozývali profesorov zo zahraničia. Povesť profesora Baluďanského už prekročila hranice vtedajšieho Rakúska a námestník ruského ministra školstva pozval Baluďanského do Petrohradu pôvodne na dobu troch rokov (1803 – 1806). Baluďanský pricestoval aj so svojou rodinou a nakoniec zostal v Rusku až do smrti. Začal prednášať na Pedagogickom inštitúte, ktorý sa v r. 1819 zmenil na Petrohradskú univerzitu. Neskôr pôsobil aj ako poradca ruského ministra financií. V rokoch 1813 až 1817 pôsobil ako súkromný učiteľ cárových synov, medzi nimi aj budúceho cára Mikuláša I. Nuž a v roku 1819, keď sa Pedagogický inštitút zmenil na Petrohradskú univerzitu, bol zvolený za jej rektora. Túto funkciu vykonával do r. 1821. Taký je vzťah Slovenska a alma mater ruského prezidenta Dmitrija Medvedeva.

 

Hospodárske noviny 23.3.2010

ČLÁNKY
Anketa

Zaujala Vás táto osobná stránka ?