Články

Ján Čarnogurský: Ruský prezident na Slovensku.

  |  9.apríl 2010

V najbližších dňoch zavíta na Slovensko ruský prezident Dmitrij Anatolievič Medvedev a nebude to návšteva z kategórie obyčajných. Pri tejto návšteve si človek nevdojak v duchu zarecituje Kollárov verš „…o mocné tam opri se dubisko…“, spomenie si na štúrovcov, spomenie si na legionárov v Rusku, spomenie si aj na komunizmus a človeka zavalí celá vznešenosť aj ťarcha dejín, ktoré nás spájajú s Ruskom. So žiadnym iným veľkým národom nás nespájajú toľké putá, ako s Rusmi. Amerika poskytla našim vysťahovalcom slobodné prostredie. Nemci s nami žili po stáročia. Ruský prezident prinesie so sebou nepochopiteľnú dynamiku svojej krajiny, ktorá nenecháva ľudí ľahostajných. Prezident Medvedev prichádza pri príležitosti výročia oslobodenia Bratislavy a Slovenska. Na Slavíne položí kvety a vyznamená veteránov. Hroby aj vyznamenania pripomenú geopolitiku nášho priestoru. Ruské víťazstvá upevňovali aj naše postavenie medzi Tatrami a Dunajom a ruské prehry naše postavenie oslabovali. Na Slavíne sú dnes pochovaných tisíce sovietskych vojakov a už toto číslo hovorí o obetavosti Rusov. Pred 65-timi rokmi ich nezastavili nemecké opevnenia na Dunaji, dnes s nimi nezatrasú teroristické útoky v Moskve. Slovensko je dnes členským štátom Európskej únie a NATO, prináša nám to nové príležitosti a nové riziká. Príležitosťou je podieľať sa na budovaní modernej a mierovej Európy a využívať našu znalosť Ruska aj západu. Rizikom je zatiahnutie do konfliktov, ktoré by nezodpovedali poučeniam našich dejín. Môžeme mať s Ruskom rôzne spory ekonomické a prípadne aj politické, ale nikdy sa nesmieme zúčastniť na obkľučovaní Ruska a nikdy nesmieme poskytnúť naše územie pre rozmiestňovanie zbraní ohrozujúcich Rusko. Ak by sme tak urobili, naši národní buditelia by sa nás zriekli ešte aj z hrobu. Náklonnosť k Rusku nevyžaduje od nás odmietnutie Západu.

            Rusko je pre nás dôležitý partner aj z pragmatického hľadiska. Ruský plyn a ropa sú pre nás vždy lacnejšie než plyn a ropa z iných zdrojov. Isteže je dobré mať v zálohe náhradné zdroje, ale najlacnejšie ťažisko dodávok bude len z Ruska. V ruskej zemi sú ukryté všetky prvky Mendelejevovej sústavy ako prírodné suroviny. Z toho hľadiska je Rusko strategickým dodávateľom surovín pre celý svet. V Moskve je stanica metra Bratislavskaja aj Bratislavská ulica. Juho-západný rajón Moskvy sa zameriava na spoluprácu s nami. Len treba možnosti využiť. Časopis Mecenat i mir uverejňuje v každom čísle desiatky strán venovaných slovenskej kultúre. Na Moskovskej univerzite majú študenti možnosť študovať slovakistiku. V ruskom umení si Dobro a Krása zachovávajú prevahu nad Zlom a Škaredosťou.

            Je toho veľa, čo robí Rusko pre nás zaujímavým. Prezident tohto zaujímavého Ruska prichádza k nám na návštevu. Nech je u nás vítaný.

 

Pravda 3. 4. 2010

ČLÁNKY
Anketa

Zaujala Vás táto osobná stránka ?