Články

Slovenská šanca na širokorozchodnú

  |  30.september 2010

Začiatkom septembra sa opäť uskutočnilo stretnutie Valdajského klubu v Rusku. Členmi klubu je asi päťdesiat politológov z celého sveta, najviac zo Spojených štátov a z Veľkej Británie. Všeobecnou témou zasadnutia bol vzťah medzi dejinami Ruska a jeho súčasnou politikou. Zasadnutie vyvrcholilo stretnutím s predsedom vlády Ruskej federácie Vladimirom Putinom. Uskutočnilo sa v jeho letnom sídle v Soči. Vladimir Putin odpovedal na otázku každého účastníka, ktorý mal záujem.

Vyjadril som prezidentovi solidaritu v boji Ruska proti medzinárodnému terorizmu. Zároveň som sa ho opýtal, či pozná projekt predĺženia širokorozchodnej železnice z Košíc na západ k Dunaju a do Viedne a čo si myslí o jeho uskutočnení. Vladimir Putin odpovedal, že o projekte vie a považuje ho za správny. Umožní priamu dopravu tovaru z Číny a z ďalších ázijských krajín do Európy. Doteraz sa tovar preváža po mori, doprava trvá takmer mesiac a západoeurópske prístavy sú preplnené. Projekt podporuje aj Európska únia. Krajiny, ktorých sa projekt dotýka - Slovensko, Maďarsko, Rakúsko - nech si vyriešia problémy rokovaní.

Pripomeňme, že o projekt má záujem Rusko, Maďarsko, Rakúsko, Nemecko a Poľsko. Maďarský predseda vlády Viktor Orbán dokonca napísal list Vladimirovi Putinovi, aby širokorozchodná železnica viedla po maďarskom území. Rakúsko má záujem, aby sa konečný terminál železnice nachádzal niekde pri Viedni. Poľsko má záujem, aby sa projekt sústredil na predĺženie širokorozchodnej železnice, ktorá vedie už takmer po Katovice ďalej na západ. Nemecku by projekt umožnil lacnejšie dopravovať tovar z Ruska a do Ruska. Finančne sa chce zúčastniť na projekte aj Čína. Ruské železnice objednali posúdenie trasy v renomovanej nemeckej inžinierskej firme Berger. Nová železnica by mala viesť po južnom Slovensku a podľa predbežných projektov aspoň časť konečného terminálu by sa mala nachádzať na Slovensku.

Pre našu krajinu by to bola významná investícia, ktorá by urýchlila ekonomický rozvoj najmä južného Slovenska. Bez technických prekážok by dopravila tovary z Ázie k Dunaju, kde by sa mohli preložiť na lode a európskou vodnou sieťou potom dopravovať ďalej do celej Európy. O projekt majú záujem najmenej traja naši susedia. Ak sa nepripojíme, projekt sa aj tak uskutoční, ale bez nás.

O projekt železnice sa rozbieha niekoľko súťaží. Hlavná súťaž prebieha medzi Slovenskom a Maďarskom, kade povedie železnica. Ďalšia súťaž prebieha medzi Slovenskom a Rakúskom, kde bude umiestnený konečný terminál predĺženej železnice. Tretia súťaž, zatiaľ ju možno označiť za vedľajšiu, prebieha medzi Slovenskom a Poľskom, ktorá širokorozchodná železnica sa bude predlžovať - či košická alebo katovická. Vo všetkých súťažiach má zatiaľ Slovensko miernu prevahu, pretože predĺženie už existujúcej širokorozchodnej železnice z Košíc po Dunaj je po slovenskom území najvýhodnejšie. Slovensko svojou doterajšou spoľahlivosťou pri preprave plynu po svojom území poskytuje Rusku najväčšie záruky, že budúca železnica nebude podliehať politickým alebo ekonomickým tlakom.

Nemôžeme sa však spoliehať, že táto prednosť bude pôsobiť automaticky a vyváži všetky ponuky okolitých štátov. Odkladanie rozhodnutia azda možno odôvodniť do vyhotovenia auditu nemeckou firmou Berger. V prípade priaznivého auditu ďalšie odkladanie rozhodnutia by ohrozilo túto investíciu na Slovensku. Uskutočnenie investície by znamenalo najväčšiu jednotlivú investíciu na Slovensku. Podľa doterajších informácií o účasť na predĺžení širokorozchodnej má záujem aj Čína a je ochotná sa na investícii zúčastniť finančne. Náš záujem o predĺženie širokorozchodnej by vôbec nemusel zaťažiť slovenský rozpočet. Slovensko už doteraz bolo kľúčovým spojivom medzi východom a západom v doprave energetických zdrojov. Toto svoje postavenie môže rozšíriť na všeobecnú dopravu tovarov. Ide o jednorazovú príležitosť. Keď Slovensko svojou váhavosťou príležitosť premárni, železnica sa najskôr postaví na maďarskom území a príležitosť pre našu krajinu sa nikdy viac nevráti.

 

Hospodárske noviny 30. 9. 2010

ČLÁNKY
Anketa

Zaujala Vás táto osobná stránka ?