Články

Valdajský klub 2010

  |  15.október 2010

Začiatkom septembra sa uskutočnil v Rusku už 7. ročník Valdajského klubu. Združuje asi 50 politológov z celého sveta, väčšina z nich prichádza zo Spojených štátov a z Británie. Témou tohoročného klubu bol vzťah ruských dejín a súčasnej ruskej politiky. Stretli sme sa v Sankt Peterburgu a riečnou loďou sme sa plavili po Neve, riečkach a kanáloch spájajúcich Ladožské a Onežské jazero. Navštívili sme starobylé kláštory na brehoch oboch jazier, ako materiálnu ilustráciu našej diskusie. K najstaršiemu z nich, Valaamskemu kláštoru, sme sa nedostali, pretože na Ladožskom jazere boli vysoké vlny. Ako obyčajne klub sa zakončil stretnutiami s členmi ruskej vlády v Moskve a s predsedom ruskej vlády Vladimírom Putinom v Soči. Tento raz nedošlo ku stretnutiu s prezidentom Dmitrijom Medvedevom. Diskusie prebiehali počas plavby na lodi a zúčastnili sa ich aj ruskí účastníci z Akadémie vied, novín a rôznych nadácii. Informovať o všetkých diskusiách a všetkých rozhovoroch by zabralo veľa miesta. Tak aspoň niektoré výroky, ktoré zazneli. Vo všeobecnosti treba konštatovať, že zahraniční účastníci klubu boli menej kritickí voči  súčasnému stav v Rusku, než ruskí účastníci. V tomto zmysle informovala riaditeľka agentúry Ria Novosti Svetlana Mironjuková aj predsedu vlády Putina. Zahraničný účastník konštatoval, že Rusi dávajú prednosť bezpečnosti pred slobodou. Iný konštatoval, že súčasné Rusko je relatívne slabšie, než bolo Rusko v 19. storočí. Ruský účastník povedal, že v ruskej spoločnosti niet dohody o potrebe modernizácie preto modernizácia v Rusku nebude. Pri porovnávaní rôznych ruských vládcov padol aj výrok, že Rusko malo na konci vlády Petra I. o 25 % menej obyvateľov, než na začiatku jeho vlády. Tento údaj padol pri diskusii o Stalinovej vláde. Člen ruskej Rady bezpečnosti uviedol, že Spojené štáty odchádzajú z Európy a prestávajú byť pre Rusko vojenským ohrozením. Čína ešte dlho nebude vojenským ohrozením. Rusko má pred sebou asi 15 rokov voľnejšieho obdobia, kedy sa môže viac sústrediť na svoju vlastnú modernizáciu. Jeden z predstaviteľov ruskej opozície uviedol, že liberálne rádio Echo Moskvy má denne asi 1 milión vstupov na svoju internetovú stránku. Je to najviac spomedzi všetkých ruských rádií. Pri diskusii, či hrozí obrat Ruska ku Ázii a odvrátenie sa od Európy, zahraničný účastník povedal, že menej to bude záležať od Ruska, a viac od prostredia, ktoré vytvoria iní. Ruský účastník upozornil, že Rusko nepotrebuje integrovať svojich moslimov žijúcich v Rusku, pretože žijú tam už po stáročia. Naproti tomu Európa potrebuje integrovať moslimov, ktorí do nej prichádzajú. Ruský analytik vyslovil domnienku, že Putin bude zvolený v r. 2012 za prezidenta a po voľbách alebo začiatkom roku 2013 navrhne odstrániť Leninovu múmiu z mauzólea na Červenom námestí a patriarcha ruskej pravoslávnej cirkvi ho v tom podporí. Vtedy príde ku odstráneniu Leninovho mauzólea z Moskvy. V diskusii zaznel aj známy bonmot z minulosti, ktorý vyslovil cár Alexander III. Podľa neho Rusko má vo svete len dvoch spojencov, a to je jeho armáda a jeho vojenské námorníctvo. Spisovateľ Viktor Jerofejev, ktorý navštívil aj Bratislavu a často publikuje v slovenských médiách, hovoril o svojej ceste do Iránu a s obdivom sa vyjadril o Iráncoch, ktorí sú patrioti bez ohľadu na to, či sú liberáli alebo inej orientácie. Zachovali si slobodu, ktorú sme my v Európe už stratili.

 

Člen ruskej vlády povedal na stretnutí v Moskve, že idea rozšíriť liberálnu revolúciu do celého sveta je rovnako utopická, ako bola idea rozšíriť komunizmus. NATO samotné už Rusku neprekáža, jeho nebezpečenstvo spočíva iba v tom, že chce používať silu mimo svojho územia. Povedal taktiež, že ak Irán bude pokračovať vo vývoji svojich jadrových zariadení, USA, prípadne spoločne s Izraelom, ho rozbombardujú. Izraelský predseda vlády …… Netanyahu sa mal vyjadriť, že keď sa urovná problém Iránu, urovná sa problém Blízkeho Východu. Optimistické signály vo vzťahoch medzi Ruskom a Poľskom, ktoré sa prejavili po katastrofe poľského lietadla pri Smolensku, sú iba prejavom vývoja v rusko–poľských vzťahoch, ktorý dozrieval mesiace a roky pred katastrofou v Smolensku. Minister zahraničných vecí Ruska Sergej Lavrov sa asi týždeň pred stretnutím s nami zúčastnil vo Varšave porady poľských veľvyslancov z celého sveta. Na poradu ho pozval poľský minister zahraničných vecí Radek Sikorski. Sergej Lavrov sa vyjadroval veľmi pochvalne o stretnutí s poľskými veľvyslancami, ktorým hovoril o rusko-poľských vzťahoch z ruského hľadiska aj o ruskej zahraničnej politike všeobecne. Lavrov sa vyjadril pozitívne aj o spolupráci s poľským ministrom zahraničia Sikorskim. Vyjadrenia ruského ministra ma dosť prekvapili, pretože poľský minister Radek Sikorski bol doteraz známy ako najväčší kritik Ruska v poľských politických kruhoch. Sikorski sa napr. vyjadril o rusko-nemeckej zmluve o plynovode pod Baltickým morom ako o novej zmluve Molotov-Ribbentrop a Sikorski presadzoval až do konca umiestnenie americkej protiraketovej základne v Poľsku. Cez prestávku som sa pýtal poľských účastníkov Valdajského klubu, čím si možno vysvetliť tento obrat v postojoch Radeka Sikorského. Jeden poľský kolega povedal, že Sikorski vidí, ako Spojené štáty sa mocensky sťahujú z Európy a uvedomuje si, že odrazu sa Poľsko nemá o koho mocensky oprieť. Iný poľský kolega mi povedal, že v Bruseli dali Sikorskému na vedomie, že dovtedajšia  rusofóbska politika Poľska nie je v súlade s politikou Európskej únie.

 

Otázku o Leninovom mauzóleu na Červenom námestí dostal aj predseda vlády Vladimír Putin. Odpovedal, že príde čas, kedy Lenin z Červeného námestia bude odstránený, ale dejiny netreba unáhľovať. Položil rečnícku otázku, či Oliver Cromwell bol horší alebo lepší ako Lenin. Účastník klubu z Anglicka odpovedal, že bol asi rovnaký. Na otázku o plynovodoch Vladimír Putin povedal, že problém plynovodu Nabucco spočíva v tom, že nemá surovinu. Turkmensko sa už zmluvne zaviazalo takmer všetok svoj plyn dodávať Číne. Naproti tomu ruský plynovod Južný prúd má zazmluvnené aj dodávky plynu, aj odberateľov plynu. Na otázku ku situácii na Blízkom Východe Vladimír Putin odpovedal, že Izrael je blízkou krajinou Rusku, pretože je to takmer ruskojazyčný. Na rozhovory vo Washingtone medzi Izraelom a Palestínou bude mať veľký vplyv, či Izrael predĺži moratórium na výstavbu obydlí na západnom brehu, ktoré končí v septembri t.r. Ak nepredĺži moratórium, umiernený predstaviteľ Palestíny prezident Abu Mazen, bude môcť ťažko robiť kompromisy s izraelskou vládou. Na otázku o rekordnom ekonomickom rozvoji Číny Vladimír Putin odpovedal, že Čína dosahuje také tempá rastu preto, že používa kombináciu plánovanej ekonomiky a nástrojov trhovej ekonomiky. Na otázku Adama Michnika z Poľska, či môže urobiť niečo pre oslobodenie Michaila Chodorkovského, Vladimír Putin odpovedal, že šéf bezpečnostnej služby Chodorkovského podniku JUKOS zorganizoval vraždu dvoch ľudí. Jednej majiteľky malého obchodu v Moskve, ktorý chcel JUKOS odkúpiť, aby sa mohol rozširovať. Majiteľka obchodu to odmietla a šéf bezpečnostnej služby zorganizoval jej zavraždenie. Podobne zorganizoval zavraždenie primátora menšieho mesta na Sibíri, ktoré taktiež nechcelo vychádzať v ústrety JUKOSU. Vladimír Putin povedal, že Michail Chodorkovský za tieto vraždy nebol obžalovaný a odsúdený, bol za ne odsúdený šéf jeho bezpečnostnej služby. Ale možno si predstaviť, aby šéf bezpečnostnej služby uskutočnil také zločiny bez vedomia Michaila Chodorkovského? O projekte predĺženia širokorozchodnej z Košíc po Dunaj a Viedeň sa Vladimír Putin vyjadril, že projekt pozná, je to dobrý projekt, podporuje ho nielen Rusko a ďalšie krajiny, ale aj Európska únia. Na otázku o situácii na Kaukaze Vladimír Putin upozornil, že rozsudok Medzinárodného súdneho dvora v Haagu o Kosove platí aj o Južnom Osetsku a Abcházku, čiže vyhlásenie samostatnosti týchto krajín nebolo porušením medzinárodného práva. Na otázku o potenciálnej hrozbe z Číny Vladimír Putin odpovedal, že Rusko žije v susedstve s Čínou už tisíc rokov. Ich vzťahy boli také aj onaké, ale navzájom sa poznajú veľmi dobre. Medzi Ruskom  a Čínou nie je súťaž o globálne líderstvo. Rusko práve nedávno dokončilo ropovod do Číny a buduje taktiež plynovod. Naftovod aj plynovod dopravia do Číny suroviny, ktoré by podľa západných prognóz mohli byť magnetom pre rozširovanie sa Číny na sever.

 

Valdajský klub sa už stal miestom globálnej diskusie politológov od Japonska, Číny, Iránu, Ruska, Európy až po Spojené štáty. Pri diskusiách účastníkov klubu, ako aj pri stretnutiach s ruskými poprednými vládnymi a ústavnými predstaviteľmi zaznievajú informácie, ku ktorým inak nie je prístup.

 

 

Literárny týždenník č. 33-34/2010

Rozšírená verzia článku

ČLÁNKY
Anketa

Zaujala Vás táto osobná stránka ?